Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorOsvold, Martin Fosse
dc.contributor.authorHyllestad, Sander Borsholm
dc.date.accessioned2022-11-01T11:37:31Z
dc.date.available2022-11-01T11:37:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029317
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen studerer utbredelsen av regnskapsmessige tilpasninger i forbindelse med skifte av daglig leder i norske aksje- og allmennaksjeselskaper. Fokuset ligger på en spesifikk form for regnskapsmessige tilpasninger kjent som Big bath accounting. Dette kjennetegnes av at resultatet påvirkes negativt i en periode, for å oppnå økte resultater i en senere periode, eller rette opp i tidligere feil. Vi ser på dette på to ulike måter. Først generelt om det forekommer Big bath i Norge og i del to undersøker vi om revisjonskvalitet har betydning for slik tilpasning, der vi sammenligner Big four1 revisjonsselskaper mot mindre revisjonsselskaper. Vi har gjennomført en kvantitativ studie der vi benyttet data om norske foretak fra Brønnøysundregistrene i årene 2006-2018. Disse dataene er blitt standardisert og kvalitetssikret før de gjøres tilgjengelig for forskere og studenter ved blant annet NHH av SNF (Samfunns- og næringslivsforskning AS). Ved å benytte regresjonsanalyse som hensyntar reversering av skjønnsmessige periodiseringer undersøker vi om selskaper med ny daglig leder rapporterer høyere resultatreduserende periodiseringer enn andre selskaper. Studien finner liten støtte for hypotesen om at nyinnsatte ledere bedriver utstrakt regnskapsmessig tilpasning, vi finner heller ingen støtte for at Big four leverer høyere kvalitet enn mindre revisjonsselskaper. Dette kan tolkes i retning av at revisjonskvaliteten i Norge generelt er god, og at den sterke reguleringen av bransjen gir de ønskede resultatene i form av god kvalitet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleBig Bath Accounting og revisjonskvalitet i Norge: En empirisk studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record