Show simple item record

dc.contributor.advisorFjell, Kenneth
dc.contributor.authorRosanoff, Sander
dc.contributor.authorLahus, Knut Brattespe
dc.date.accessioned2023-02-14T09:23:37Z
dc.date.available2023-02-14T09:23:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3050607
dc.description.abstractEiendomsbransjen er en viktig bransje for Norge, og bidrar til verdiskapning og tilrettelegger for utvikling i næringslivet. Verdiskapning gjennom eiendom er en ung næring, hvor de fleste selskapene ble etablert etter 1980-tallet. Formålet med utredningen er å undersøke årsaker til variasjoner i lønnsomhet mellom eiendomsselskap med fokus på næringseiendom. Til dette har vi benyttet kvalitativ og kvantitativ analysemetode for å forklare lønnsomhetsvariasjoner fra 2015-2021. Utvalget omfatter Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Entra ASA, Ragde Eiendom AS, Norwegian Property AS og Eiendomsspar ASA. Utredningen viser at konkurransearenaen påvirker lønnsomhetsvariasjoner mellom selskapene ulikt, og avhenger av segment. Spesielt nevnes at pandemien skapte usikkerhet gjennom økt arbeidsledighet, inflasjon, renter, nye reise- og arbeidsmønster, digital møtevirksomhet og hjemmekontor. I Norge kommer 40 prosent av CO2 utslippene fra drift av bygg, og bransjen er sentral i arbeidet mot nullutslipp. Dette treffer eiendomsselskapene direkte og påvirker lønnsomheten. Eiendomsbransjen består av omtrent 72 000 eiendomsselskap. Høy konsentrasjon og lokal konkurranse påvirker selskapene forskjellig avhengig av segment og lokalisering. De viktigste regnskapspostene for eiendomsselskapene er eiendomsrelaterte kostnader, andre driftskostnader, administrasjonskostnader og finanskostnader. Det ble kartlagt store lønnsomhetsvariasjoner mellom selskapene i utvalget. Selskapenes valg innen kostnadsdriverne skala, teknologi, bærekraft og strategiske valg forklarer lønnsomhetsvariasjoner mellom selskapene. Skala kan øke kompleksitet og gi behov for koordinering, derav økte kostnader og redusert lønnsomhet. Teknologiske innvesteringer kan drive opp kostnader på kort sikt, men øke effektivitet i driften og redusere kostnadene på lang sikt. Eiendommer med attraktive beliggenheter har hatt lavere yield under perioden, derav lavere leieinntekter. Verdistigningen i storbyene har derimot vært høyere enn i perifere områder. Selskapenes bærekraftsfokus gjenspeiles gjennom energiforbruket. Bærekraftige og energieffektive bygg kan være mer ettertraktet blant leietakerne og øke lønnsomheten til selskap som vektlegger bærekraft.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleLønnsomhetsanalyse av norske eiendomsselskap : En studie av lønnsomhetsvariasjoner mellom spesielt utvalgte, store norske eiendomsselskap med fokus på næringseiendomen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record