Show simple item record

dc.contributor.advisorMoen, Lars Arvei
dc.contributor.authorSkofteby, Rikke Kristine
dc.contributor.authorMyklebust, Tiril Grøtta
dc.date.accessioned2023-02-16T09:25:37Z
dc.date.available2023-02-16T09:25:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3051370
dc.description.abstractDen overhengende klima- og energikrisen skaper urolighet i verdensbildet. Skiftende klimatiske forhold, politikk, internasjonale konflikter og knapphet på energi påvirker hvordan kraftselskaper gjør tilpasninger for fremtiden. Energisektoren er ansvarlig for rundt tre fjerdedeler av de globale klimagassutslippene, hvilket forsterker behovet for at kraftselskaper tilpasser seg klimaendringene (Statkraft, u.å.). Formålet med studien er å undersøke hvordan selskaper utformer styringssystemer for en bærekraftig utvikling. Kraftbransjen er valgt spesifikt for å kaste lys over tema. Studien bidrar til eksisterende forskning ved å adressere styringselementer som tenderer å fremme eller hemme selskaper i å nå bærekraftige mål. Utredningen er gjennomført som en multippel casestudie, hvor innsikt fra norske kraftselskaper utgjør datagrunnlaget. Metoden baserer seg på kvalitative intervjuer med informanter fordelt på fire selskaper. Gjennom bearbeidelse av data identifiserte vi en rekke funn som beriker forståelsen på feltet. Sentrale styringselementer er adressert, og fremgår som et viktig bidrag til forskningen om hvordan bærekraftig utvikling oppnås gjennom bruk av styringssystemer. Relatert til bærekraft finner vi at styringssystemer bør inkludere formelle og uformelle styringsverktøy. Studien konkluderer med at de uformelle styringskontrollene som felles verdier, normer, etiske retningslinjer og bedriftskultur har størst påvirkning på bærekraftsrelatert atferd. Videre understreker vi viktigheten av at selskaper inkluderer ikkefinansielle måltall i styrende dokumenter. Dette fordrer gode systemer og prosesser hvor måltall kan følges opp og vurderes effekter av over tid. Velutviklede systemer for rapportering og måling av bærekraftsdata fremkommer imidlertid som en vesentlig styringsutfordring. Studien understøtter hvordan en kombinasjon av styringsverktøy er nødvendig for å skape synergier, videre fremhever vi elementer av hvordan disse kan utnyttes effektivt for å øke bedriftens bærekraft. Studien foreslår en typologi av styringsmekanismer som tenderer å fremme eller hemme bærekraftig utvikling i selskaper. Videre understreker forskningen viktigheten av at selskaper utformer styringssystemer som møter det økte behovet for bærekraftig utvikling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleStyringssystemer for bærekraftig utvikling : En kvalitativ studie av fire norske kraftselskaperen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record