Show simple item record

dc.contributor.advisorFjell, Kenneth
dc.contributor.authorRaa, Hanne Eide
dc.contributor.authorRongve, Ingrid Stray
dc.date.accessioned2023-02-22T10:05:21Z
dc.date.available2023-02-22T10:05:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3053118
dc.description.abstractÅpenhetsloven, som trådte i kraft sommeren 2022, pålegger større norske virksomheter å arbeide med anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter i leverandørkjedene, egen virksomhet og blant forretningspartnerne. Å ta i bruk kontrollmekanismer kan være nyttig ved håndteringen av et nytt lovverk, da det kan bidra til å sikre etterlevelse i virksomheten. Formålet med denne studien er derfor å undersøke i hvilken grad større norske virksomheter tilpasser virksomhetsstyringen sin for å etterleve åpenhetsloven. Gjennom en kvalitativ flercasestudie intervjuer vi å t t e større norske selskaper og to konsulentselskaper for å besvare forskningsspørsmålet vårt. Vi finner at både store og mellomstore selskaper tilpasser styringsmekanismene sme for å etterleve åpenhetsloven. De store selskapene har som regel arbeidet med menneskerettigheter i lengre tid, og det skal derfor mindre justeringer til i virksomhetsstyringen for disse å etterleve åpenhetsloven. Dette gjør at de store selskapene i stor grad allerede har et styringssystem som kan håndtere åpenhetsloven. Dette i motsetning til de mellomstore selskapene, hvor arbeidet med menneskerettigheter som regel har vært mindre omfattende. Vi finner at disse selskapene i større grad må tilpasse styringsmekanismene sine sammenlignet med de store. Vi ser også at det er forskjeller innad i de store og mellomstore selskapene, og at måten selskapene tidligere har arbeidet med menneskerettigheter har betydning for hvordan de tilpasser virksomhetsstyringen sin for etterlevelse av loven. Dette diskuteres i lys av interessentteori og teori om etterlevelse. Disse teoriene kan forklare hva som driver selskaper til å gjøre mer enn de pålegges fra myndighetene, som igjen forklarer forskjellene i hvordan selskapene tilpasser virksomhetsstyringen. Denne flercasestudien gir et bidrag ettersom ingen tidligere har sett på i hvilken grad selskaper tilpasser virksomhetsstyringen sin for å etterleve åpenhetsloven, i tillegg til at det er lite forskning som tidligere har sett på virksomhetsstyring sammen med etterlevelse av lovkrav. Funnene viser at integrering av lovverk i selskapers virksomhetsstyring kan være viktig for etterlevelse, men også for bærekraftig utvikling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleEtterlevelse av åpenhetsloven ved bruk av virksomhetsstyring : En flercasestudie av større norske virksomheter og åpenhetslovenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record