Show simple item record

dc.contributor.advisorNesheim, Torstein
dc.contributor.authorSavland, Tove Elin
dc.date.accessioned2023-09-15T08:20:40Z
dc.date.available2023-09-15T08:20:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089653
dc.description.abstractDenne masteroppgaven settes søkelyset på et av leddene som hierarkisk ligger mellom rektor og skoleeier i Bergen kommune. I store kommuner er det gjerne en stor administrativ stab som utøver skoleeier funksjonen i samsvar med delegerte fullmakter. I denne oppgaven er det valgt å fokusere på rektors nærmeste sjef. I Bergen kommune har denne rollen tittelen områdeleder. Hvordan fungerer områdelederrollen i skjæringspunktet mellom rektorer og områdelederene? Det sees på myndighet, forventninger og kontaktmønstre. Hensikten er å få et kunnskapsgrunnlag som kan gi en større forståelse for denne mellomlederrollen i en stor kommune og kanskje gi et utgangspunkt for en diskusjon for handlingsrommet til både rektorer og områdelederne. Det er gjennomført kvalitative forskningsintervju med 1 etatsdirektør, 4 områdeledere og 7 rektorer. Alle intervjuene er gjennomført individuelt. Videre er det brukt offentlige dokumenter, rapporter og utlysningstekster som skriftlige dokumenter i analysen. Analysen er gjort med bakgrunn i strukturperspektiv i tråd med Henry Mintzbergs «The Structuring of Organizations» (1979) og mellomlederrollen i hierarkiet med bakgrunn i hvordan den analyseres i «Den kommunale mellomlederen» (Baldersheim, Haug, Hye, & Øgård, 2021). Som to forklarende perspektiver brukes både det instrumentelle og det institusjonelle perspektivet i tråd med hvordan perspektivene er fremstilt i Tom Christensen et al. (2021). Empirien har vist at det oppleves en del uklarheter rundt områdelederrollen. Områdeleders myndighet synes uklar for både rektorer og til dels områdeledere. Empirien gir rom for tolkning av hva aktørene forventer av rollen. Jeg finner elementer hvor hierarkiet og organiseringen av områdelederrollen beskrives spesielt i den skriftlige delen av empirien, og hvor det viser at områdelederen kan være et bilde på den kommunale mellomleder som har arbeidsoppgaver med et stort spenn. Det institusjonelle perspektivet kan forklare aspekter av hvorfor rollen oppleves slik den gjør. Studiens funn kan brukes av Bergen kommune for å klargjøre myndighet og roller innen etat for skole. • Tydeliggjør ansvarsforhold mellom rektorer, områdeleder og etatsdirektør. Diskuter fullmaktskrivet med rektorene. Avklar myndighetsområder. • En jobbeskrivelse for områdelederne. • Diskutere hvordan en kan sikre at rektorer som «får være i fred» også opplever tett på ledelse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectexecutive master i ledelseen_US
dc.subjectutdanningsledelseen_US
dc.titleRektor – hvem er sjefen din? Utforming og utføring av områdelederrollen i Bergen Kommuneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record