Show simple item record

dc.contributor.advisorNesheim, Torstein
dc.contributor.authorKibsgård, Inger Johanne Aakre
dc.contributor.authorLangeland, Johnny
dc.date.accessioned2023-09-15T08:25:18Z
dc.date.available2023-09-15T08:25:18Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089655
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven studert avdelingslederrollen til Bergen kommune på ungdomsskolenivå. Vi har tatt utgangspunkt i hva kommunen gjennom det som ble besluttet i 2010 har bestemt at avdelingsleder skal ha som arbeidsoppgaver, og sett på hva de i virkeligheten gjør. Undersøkelsen vår har vært gjennomført som en kvalitativ studie der vi har intervjuet 13 skoleledere ved fire ulike ungdomsskoler. To av skolene har vært “rene” ungdomsskoler, mens to av skolene har vært kombinertskoler med både barne-og ungdomstrinn. I tillegg valgte vi ut at to av skolene skulle ha egen rådgiverstilling, mens to av skolene hadde denne funksjonen som en del av avdelingslederstillingen. På alle fire skolene deltok både rektor og alle avdelingslederne i intervjurunden. Vi har i våre funn avdekket at det er et sprik mellom forventningene Bergen kommune har til hva avdelingslederne skal arbeide med på skolen, og hva de faktisk gjør. Avdelingslederne på skolene vi har undersøkt bruker mindre tid enn ønsket på pedagogisk utviklingsarbeid. Elevsaker og driftssaker blir prioritert foran pedagogisk utviklingsarbeid, dette er også noe rektorene anerkjenner. Elevsaker tar mye av tiden til avdelingslederne og det noe som har vært økende de siste årene. Selv om noen av skolene har egne rådgivere og miljøveiledere, ser ikke dette ut til å redusere arbeidsmengden til avdelingslederne knyttet til elevsaker. Avdelingslederne i Bergen kommune skal ha minimum 30% undervisning i sin stilling, for å redusere avstanden mellom lærerne og ledelsen, samtidig som en skal være tett på klasseromspraksis. På skolene vi har undersøkt, har alle avdelingslederne mindre enn 30% undervisning. Dette begrunnes med deltakelse i møter og andre prioriteringer som gjør at det vanskelig å følge opp undervisning som ligger på faste tidspunkt. Total arbeidsmengde er også noe som gjør at undervisning blir nedprioritert. Avdelingsledere på 3 av 4 skoler sier at de jobber utover arbeidstiden, noe av dette er forventet og de får 10 dager til avspasering, men dette ser ikke ut til å være dekkende for arbeidsmengden som blir beskrevet av våre respondenter. På to av skolene har avdelingslederne ansvar for vikarer i perioder, noe som også øker arbeidsmengden og belastningen for avdelingslederne. Vi mener at våre funn bør være interessante både for rektor som enhetsleder og Bergen kommune som skoleeier i et videre arbeid med avdelingslederrollen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectexecutive master i ledelseen_US
dc.titleBrannslukker i et hav med oppgaver - om avdelingslederens mange oppgaver i grunnskolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record