Show simple item record

dc.contributor.advisorGaudernack, Jonas
dc.contributor.authorAndrianaivoravelona, Ainiray
dc.contributor.authorBendiksen, June Tam
dc.date.accessioned2023-10-04T12:39:08Z
dc.date.available2023-10-04T12:39:08Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3094159
dc.description.abstractRevisor er allmenhetens tillitsperson og innehar en viktig rolle som bekjemper av økonomisk kriminalitet. Lovverket understreker at profesjonell skepsis er en vesentlig holdning i etterlevelsen av denne rollen. Litteraturen foreslår imidlertid at revisors profesjonelle skepsis kan bli påvirket av ulike faktorer. Denne masteroppgaven utforsker den potensielle påvirkningen av kjønnet til ledelsesrepresentanten hos klienten på revisorers profesjonelle skepsis i revideringen knyttet til hvitvasking. Forskningen benyttet en eksperimentell tilnærming ved å bruke spørreskjemaer for å samle inn data. Utvalget bestod av 33 deltakere som var masterstudenter i regnskap og revisjon ved universiteter og høyskoler i Norge. De innsamlede dataene ble analysert ved hjelp av Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Spesifikt testes hypotesene om at revisorer har høyere tillit til kvinner og utviser høyere grad av profesjonell skepsis overfor menn. Resultatene viste interessante funn, men ga imidlertid ingen bekreftelse av hypotesene. Studien finner heller ikke at revisors kjønn påvirker forholdet mellom klientkjønn og profesjonell skepsis. Designet, utformingen og analysen av studien forblir imidlertid upåvirket, og man vil likevel oppnå et læringsutbytte fra masteroppgaven som inkluderer forståelse av forskningsprosessen, anvendelse av metoder og analyseverktøy, samt evnen til å trekke konklusjoner og diskutere begrensningene ved egen forskning. Mens tidligere forskning har antydet potensielle skjevheter i profesjonell vurdering, understreker resultatene fra denne studien behovet for videre undersøkelser og en mer nyansert forståelse av faktorene som påvirker revisors beslutningsprosesser. Studiefunnene åpner muligheter for videre undersøkelser av faktorer som påvirker revisors profesjonelle skepsis med inkludering av flere aspekter ved revisors rolle som bekjemper av økonomisk kriminalitet. Videre er det foreslått å studere hvorvidt ledelsens kjønn påvirker revisor på andre måter i revisjonen, herunder profesjonelt skjønn, uavhengighet, integritet og objektivitet. Denne studien tjener som et fundament for fremtidige undersøkelser innen regnskap og revisjon, med mål om å forbedre forståelsen av revisorers profesjonelle skepsis og dens komplekse forhold til kjønn.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleKan selskapslederens kjønn ha innflytelse på revisors profesjonelle skepsis? En eksperimentell studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record