Show simple item record

dc.contributor.advisorJohanson, Daniel
dc.contributor.authorAase, Amalie Kongshaug
dc.contributor.authorMeland, Beate
dc.date.accessioned2023-10-09T11:05:24Z
dc.date.available2023-10-09T11:05:24Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095240
dc.description.abstractVerden står midt i en klimakrise. Derfor er det et stort behov for å redusere klimagassutslipp, noe som gjelder alle sektorer. Å implementere klimatiltak krever endringer i store deler av virksomheten. De prosessene som igangsettes på vei mot det grønne skiftet krever mobilisering og samhandling. Tidligere studier viser til et behov for ytterligere forskning på dette området. En bransje som står for en stor andel av klimagassutslippene i Norge er bygg-, anlegg-, og eiendomsbransjen. Denne masterutredningen vil derfor undersøke hvordan Statsbygg, som en sentral aktør i denne bransjen, implementerer endringsprosesser for å nå sine klimamål. Hensikten er å finne faktorer i endringsprosessen som er av betydning for måloppnåelse. Teorigrunnlaget baserer seg på forskning om bærekraft og endringsteori, herunder Kotters åttestegs modell for endring. Basert på teorien er det utarbeidet en forskningsmodell. For å besvare problemstillingen er det benyttet en enkel casestudie av Statsbygg, med analyse av semistrukturerte intervjuer og interne dokumenter. Studien avdekker flere interessante funn. Utarbeidelsen av et helhetlig klimagassregnskap for Statsbygg, med prognoser for fremtidige år, var viktig for å oppdage manglende progresjon mot klimamålet. Dette bidro til å igangsette en endringsprosess for å snu utviklingen. Videre finner vi at endringsagenter i en prosjektgruppe spiller en betydningsfull rolle for endringsprosessen, blant annet gjennom bred, intern kommunikasjon i virksomheten. I tillegg kan lover og krav bidra til å fjerne barrierer for gjennomføring av klimatiltak. Vi avdekker også viktigheten av å benytte bærekraftsrapport som internt styringsverktøy, samt for intern og ekstern kommunikasjon. Et annet funn er den nødvendige tilpasningen av Kotters endringsmodell, ettersom det oppdages at to av trinnene har mindre betydning for klimaarbeidet. Vi finner at det er mindre viktig for Statsbygg å selv etablere en følelse av at endring haster og en visjon for endringen, fordi dette i stor grad kommer naturlig av klimakrisen. Utredningen viser at flere faktorer påvirker hvordan endringsprosesser i virksomheter bidrar til oppnåelse av klimamål. Basert på teorigrunnlaget og de empiriske funnene, presenterer vi en revidert forskningsmodell som bidrag til tidligere studier. Avslutningsvis gis det også forslag til videre forskning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleEndringsprosesser i det grønne skiftet : En casestudie av hvordan Statsbygg oppnår sine klimamålen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record