Show simple item record

dc.contributor.authorByrknes, Solveig Marie Stendal
dc.contributor.authorKjepso, Sigrid Amundsen
dc.date.accessioned2023-10-09T12:00:02Z
dc.date.available2023-10-09T12:00:02Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095270
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen har vært å estimere verdien til Grieg Seafood ASA sin aksje per 31.12.2022. Det endelige verdiestimatet bygger på en fundamental verdivurdering som hovedmetode og en komparativ verdivurdering som supplerende metode. Etter en presentasjon av Grieg Seafood og grunnrenteskatten ble en strategisk analyse gjennomført. I den kvalitative analysen ble bransjen og Grieg Seafood sine økonomiske forhold avbildet og analysen konkluderte med at det forelå en ekstern bransjefordel, som støttes opp av regjeringens vedtak om en grunnrenteskatt i bransjen. Resultatene viste også at fremtidig lønnsomhetspotensial dempes av miljømessige utfordringer og politiske reguleringer. I regnskapsanalysen ble regnskapstallene for Grieg Seafood og bransjen omgruppert og justert for å tallfeste strategisk eierfordel og risiko. Risikoanalysen ble beregnet basert på forholdstall og resulterte i en syntetisk rating lik karakter A, som videre dannet grunnlaget for historiske avkastningskrav. Deretter ble Grieg Seafood sin lønnsomhet analysert og den strategiske fordelen kvantifisert. Funnene viste at den strategiske fordelen i hovedsak har opphav i en bransje- og gearingfordel, som samsvarte med resultatene fra den kvalitative analysen. Den strategiske regnskapsanalysen dannet grunnlaget for det budsjetterte fremtidsregnskapet og fremtidskravene. I beregningen av fri kontantstrøm til totalkapitalen viste grunnrenteskatten på 35% seg å gi en verdiforringelse på tilnærmet 41%, som antyder at skatten er vridende. Basert på fremtidsregnskapet ble det gjennomført en fundamental verdivurdering ved bruk av egenkapital- og selskapsmetoden, som etter en skjønnsmessig korrigering resulterte i et verdiestimat på 107,22 kr per aksje. Sensitivitetsanalysen viste at det forelå stor usikkerhet tilknyttet våre estimater, så det ble supplert med en komparativ verdivurdering der verdiestimatet ble på 145,81 kr per aksje. Videre antydet ytterligere drøftelser at markedet undervurderer aksjen til Grieg Seafood. Vårt endelige verdiestimat for Grieg Seafood sin aksje endte på 111,81 kr per aksje. Basert på børskurs den 31.12.2022 på 78,60 kr ble det dermed gitt en kjøpsanbefaling som vår handlingsstrategi.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleGrieg Seafood ASA : Verdivurderingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record