Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRøsok, Kjell Ove
dc.contributor.authorDjupvik, Jan Henrik
dc.contributor.authorJensen, Cato René
dc.date.accessioned2023-10-10T10:30:30Z
dc.date.available2023-10-10T10:30:30Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095441
dc.description.abstractDenne masterutredningen har som formål å belyse innholdet i notene om fortsatt drift som avgis av små norske aksjeselskaper. Tidligere forskning viser at det er stor variasjon internasjonalt når det kommer til rapportering om fremtidsutsikter. Våre resultater viser at det også er stor variasjon i fortsatt drift-notene til norske selskaper. Denne utredningen er basert på de to siste avlagte årsregnskapene til selskaper som har gått konkurs. Regnskapene er fra perioden 2019 – 2021, og selskaper har gått konkurs i enten 2020 eller i 2021. Analysen baserer seg på notene som selskapene har avgitt i sine offentlige årsregnskaper. På grunn av den store datamengden som er tatt med i utredningen, har vi kategorisert notene for å lage et bilde av overordnede forskjeller. I tillegg har vi gjennomgått notene i detalj for å tematisere disse og presentere ulike observasjoner som går igjen på tvers av årsregnskaper og noter. Resultatene fra studien viser at det er stor variasjon, med hensyn til både rapporteringsinnhold og tidsriktigheten av rapporteringen. Tre fjerdedeler av utvalget har ikke gitt uttrykk for hverken implisitt eller eksplisitt usikkerhet knyttet til fortsatt drift i det siste avlagte årsregnskapet. Rapporteringsinnholdet i notene om fortsatt drift knytter seg i stor grad til generell og overordnet tematikk. Få selskaper utdyper informasjonen i fortsatt drift-notene på en slik måte at innholdet er selskapsspesifikt og informativt utover det rent generelle. Ytterligere undersøkelser viser at revisors håndtering av usikkerhet knyttet til fortsatt drift er på nivå med empiriske resultater fra internasjonale studier. Treffsikkerheten til revisor synes å være forholdsvis korrekt den første tiden etter balansedagen, sett i sammenheng med konkursåpning, mens den reduseres betraktelig over noe lengre tid. Studiens resultater kan tyde på at hverken selskapene selv eller revisor tilstrekkelig håndterer usikkerheten knyttet til fortsatt drift. Utredningens funn indikerer et behov for å utforme mer detaljerte retningslinjer for rapportering om usikkerhet knyttet til fortsatt drift i små aksjeselskaper.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleHva rapporterer små aksjeselskaper om fortsatt drift like før konkurs? En kvalitativ studie av innholdet i fortsatt drift-noter til små norske unoterte aksjeselskaper som har gått konkursen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel