Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGaudernack, Jonas
dc.contributor.authorAndersen, Marie
dc.contributor.authorKjølbro, Matthias
dc.date.accessioned2023-10-10T11:07:57Z
dc.date.available2023-10-10T11:07:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095468
dc.description.abstractRevisjonsbransjen står overfor en teknologisk endring, hvor det investeres betydelig i avanserte digitale løsninger. Dette gir revisor tilgang til store mengder data, og evnen til å skille mellom relevant og irrelevant informasjon er dermed avgjørende. Tidligere forskning indikerer at revisor er utsatt for dilution bias, som vil si at revisors vurderinger blir mindre ekstreme når den blir presentert for både irrelevant og relevant informasjon, sammenlignet med kun relevant informasjon. Videre peker forskning på personlighet og kognitive bias i beslutningstaking, i retning av at det er forskjell mellom personlighetstyper i hvor disponert en er for kognitive bias. Dette ønsker vi å studere nærmere gjennom en mislighetsrisikovurdering, og har derfor utarbeidet følgende problemstilling, som er todelt: 1. Er revisor utsatt for dilution bias i en mislighetsrisikovurdering? 2. Har personlighetstrekk en modererende effekt på dilution bias? Vi har utført et eksperiment med 42 respondenter. Deltakerne ble delt inn i to grupper, hvor begge skulle utføre en mislighetsrisikovurdering. Kontrollgruppen ble kun eksponert for relevant informasjon, mens eksperimentgruppen ble eksponert for både relevant- og irrelevant informasjon. På denne måten ønsket vi å undersøke om revisor er utsatt for dilution bias. I tillegg til dette ble deltakerne bedt om å gjennomføre en Big Five Inventory-2 personlighetstest. Dette for å undersøke personlighetstrekk som moderator for en eventuell dilution bias. Resultatene våre finner ingen dilution bias. Interessant nok, ser vi en signifikant forskjell mellom gruppene, hvor de som ble utsatt for irrelevant informasjon tok mer ekstreme vurderinger enn de som kun fikk relevant informasjon. Videre observerer vi trender mellom deltakernes risikovurderinger og personlighetstrekk. Disse er imidlertid ikke signifikante, og vi finner dermed ikke personlighetstrekk som en signifikant moderator.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleEffekten av irrelevant informasjon og personlighetstrekk i en mislighetsrisikovurdering : En eksperimentell studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel