Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorUeland, Jørgen
dc.contributor.authorBang, Sindre
dc.date.accessioned2023-10-10T12:46:32Z
dc.date.available2023-10-10T12:46:32Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095530
dc.description.abstractVi har gjennomført en verdsettelse og strategisk regnskapsanalyse av Lerøy Seafood Group ASA. For å komme frem til den estimerte verdien av egenkapitalen til selskapet per 31.12.2022, har vi benyttet en fundamental verdsettelsesmetode i kombinasjon med en komparativ verdsettelsesmetode. I kapittel 2 - 4 drøftes interne forhold og ressurser i Lerøy Seafood Group. Her tar vi en gjennomgang av oppdrettsnæringen mer generelt samt en kartlegging av tre sammenlignbare selskaper. Kapittel 4 oppsummeres med en strategisk analyse. Det vil bli kommentert styrker knyttet til blant annet stor investeringskapasitet, geografisk spredning, en integrert verdikjede, kompetanse og erfaring. Videre vil investering i ny teknologi og utvikling i valutakurser bli kommentert. I kapittel 5 - 8 gjennomfører vi en regnskapsanalyse basert på omgrupperte regnskapstall for Lerøy Seafood Group og for et definert bransjeutvalg. Vi bestemmer Lerøy Seafood og bransjens syntetiske rating, oppsummerer kredittrisiko, og benytter dette i fastsettelse av historisk avkastningskrav. Forholdstall knyttet til likviditet og soliditet var nokså like for selskapet og bransjegjennomsnittet og det ble tilegnet samme syntetiske rating. Kapitlene oppsummeres med en lønnsomhetsanalyse, hvor vi identifiserte en tidsvektet strategisk fordel på 3,69 %. I kapittel 9 og 10 har vi estimert et fremtidsregnskap og fremtidige avkastningskrav. Deretter utfører vi den fundamentale verdsettelsen i kapittel 11, som er grunnlaget for konklusjonen på problemstillingen. Vi har også utført simulerings- og sensitivitetsanalyser grunnet estimatets iboende usikkerhet. Den komparative verdsettelsen basert på ulike multipler er gjort som en «sense check» på verdiestimatet fra den fundamentale verdsettelsen. I kapittel 12 presenteres estimatet på verdien av egenkapitalen i Lerøy Seafood Group ASA per 31.12.2022, og kommer med en strategisk handelsanbefaling. Oppsummert kom vi frem til et verdiestimat på NOK 58,07 per aksje. Basert på Lerøy Seafood Groups aksjekurs per verdsettelsestidspunkt på NOK 54,35, resulterte dette i en holdanbefaling som vår handelsstrategi. 8 Sammendrag Vi har gjennomført en verdsettelse og strategisk regnskapsanalyse av Lerøy Seafood Grøup ASA For å komme frem til den estimerte verdien av egenkapitalen til selskapet per 31.12.2022, har vi benyttet en fundamental verdsettelsesmetode i kombinasjon med en komparativ verdsettelsesmetode. I kapittel 2 - 4 drøftes interne forhold og ressurser i Lerøy Seafood Grøup. Her tar vi en gjennomgang av oppdrettsnæringen mer generelt samt en kartlegging av tre sammenlignbare selskaper. Kapittel 4 oppsummeres med en strategisk analyse. Det vil bli kommentert styrker knyttet til blant annet stor investeringskapasitet, geografisk spredning, en integrert verdikjede, kompetanse og erfaring. Videre vil investering i ny teknologi og utvikling i valutakurser bli kommentert. I kapittel 5 - 8 gjennomforer vi en regnskapsanalyse basert på omgrupperte regnskapstall for Lerøy Seafood Grøup og for et definert bransjeutvalg. Vi bestemmer Lerøy Seafood og bransjens syntetiske rating, oppsummerer kredittrisiko, og benytter dette i fastsettelse av historisk avkastningskrav. Forholdstall knyttet til likviditet og soliditet var nokså like for selskapet og bransjegjennomsnittet og det ble tilegnet samme syntetiske rating. Kapitlene oppsummeres med en lønnsomhetsanalyse, hvor vi identifiserte en tidsvektet strategisk fordel på 3,69 %. I kapittel 9 og lOhar vi estimert et fremtidsregnskap og fremtidige avkastningskrav. Deretter utfører vi den fundamentale verdsettelsen i kapittel 11, som er grunnlaget for konklusjonen på prøblemstillingen. Vi har også utført simulerings- og sensitivitetsanalyser grunnet estimatets iboende usikkerhet. Den komparative verdsettelsen basert på ulike multipler er gjort som en «sense check» på verdiestimatet fra den fundamentale verdsettelsen. I kapittel 12 presenteres estimatet på verdien av egenkapitalen i Lerøy Seafood Grøup ASA per 31.12.2022, og kommer med en strategisk handelsanbefaling. Oppsummert kom vi fremtil et verdiestimat påNOK58,07 per aksje. Basert på Lerøy Seafood Grøups aksjekurs per verdsettelsestidspunkt på NOK 54,35, resulterte dette i en holdanbefaling som vår handelsstrategi.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleVerdsettelse og strategisk regnskapsanalyse av Lerøy Seafood Group ASAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record