Show simple item record

dc.contributor.authorIngebrigtsen, Marthine J. H.
dc.contributor.authorog Thiviya Sivapalan
dc.date.accessioned2023-10-11T13:30:48Z
dc.date.available2023-10-11T13:30:48Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095842
dc.description.abstractDet har i lang tid vært oppmerksomhet rundt sykepleiermangelen, og hvordan utfordringene knyttet til denne problemstillingen forventes å øke i årene fremover. Formålet med denne masterutredningen er å undersøke faktorer som er viktig for å beholde og tiltrekke kvalifiserte sykepleiere. Utredningen bygger på en deskriptiv og eksplorerende intervjustudie, gjennomført ved bruk av kvalitativ metode. Data ble innhentet gjennom semistrukturerte intervju med 13 sykepleiere i alderen 23 til 28 år, som arbeider i ulike offentlige helseinstitusjoner i Bergen og omegn. Det teoretiske grunnlaget for utredningen er litteraturene om temaene motivasjon, belønninger og turnover, som vektlegger indre- og ytre motivasjon, samt forklarer hvorfor ansatte ønsker å slutte i sin jobb. Faglig interesse og et ønske om å hjelpe andre viser seg å være de viktigste årsakene til valg av sykepleieryrket. Sykepleiere som har valgt arbeidsplass basert på sine interesser, gir uttrykk for å trives i høyere grad enn sykepleiere som ikke har gjort dette. Selv om lønn ikke fremstår som viktig for valg av yrket eller arbeidsmotivasjonen, er dette en faktor som fører til mistrivsel på lang sikt. Det skyldes at sykepleiere føler seg avhengig av å jobbe ubekvemme tider for at den totale lønnen skal være tilfredsstillende, samt at det er en stor skjevhet mellom lønn og innsats. Når det gjelder innsats opplever sykepleierne et høyt arbeidspress grunnet bemanningsproblemer. Faktorer som ser ut til å ha positiv effekt på trivselen til sykepleierne, er arbeidsmiljø, arbeidsforhold og ikke-finansielle belønninger som anerkjennelse og ros. Videreutdanning tilbudt av arbeidsplassen er også et effektivt insentiv til å beholde sykepleiere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleTiltrekke og beholde sykepleiere i offentlig sektor : Hvordan unngå sykepleiermangel?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record