Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEitrem, Anna
dc.contributor.authorLunde, Amalie Johnsen
dc.contributor.authorIndrevik, Joachim Knudtsen
dc.date.accessioned2023-10-23T11:19:51Z
dc.date.available2023-10-23T11:19:51Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3098052
dc.description.abstractDe siste årene har det vært et økende fokus på hvordan bedrifter påvirker samfunnet, miljøet og klimaet, samt høyere krav fra interessenter og gjennom reguleringer, for at selskaper skal bli mer bærekraftige. Virksomhetsstyring for bærekraft og behovet for kvantitativ dokumentasjon av bærekraftsinformasjon har derfor økt betraktelig. Imidlertid er kvantifisering av bærekraftsinformasjon noe de fleste virksomheter finner utfordrende, ettersom det ikke finnes gode nok retningslinjer eller systemer for å måle en aktivitet eller et produkt sin bærekraftspåvirkning. Denne casestudien har undersøkt samarbeidet mellom teknologistiftelsen Terravera og malingsprodusenten Jotun, og deres arbeid med kvantifisering av bærekraft. Formålet med studien er å undersøke hvordan aktører arbeider med kvantifisering av bærekraftsinformasjon, og hvilken påvirkning informasjonen har på virksomhetsstyringen. I studien finner vi at kvantifisering av bærekraftsinformasjon er en dynamisk prosess, med behov for å bygge modeller og modellere verdiene til bærekraftsindikatorene. Usikkerheten rundt kvantifiseringen av bærekraftsinformasjon medfører at det er nødvendig å ta flere forutsetninger i kvantifiseringsarbeidet. Videre finner vi at prosessen er preget av det eksisterende datagrunnlaget til Jotun, og et vitenskapelig og kommersielt perspektiv. Til slutt finner vi at den kvantifiserte bærekraftsinformasjonen påvirker virksomhetsstyringen for bærekraft i Jotun, hvor informasjonen bidrar til å konkretisere bærekraft i organisasjonen, øke målbarhet og bevissthet, samt legger føringer for planleggingsarbeidet i selskapet. Casestudien bidrar til domene- og metodeteorien ved å undersøke et samarbeid om kvantifisering av bærekraftsinformasjon i en industribedrift. Studien bidrar til domeneteorien, «Social and Environmental Accounting» (SEA), ved å studere bærekraftsarbeid med en «inside-out»-tilnærming. Studien bidrar til forskning på måling og utvikling av bærekraftsindikatorer, og hvordan disse påvirker virksomhetsstyring i praksis, der funnene våre indikerer at kvantifisering av bærekraftsinformasjon styrker virksomhetsstyring for bærekraft. Videre bidrar studien til metodeteorien, «commensuration», gjennom å studere «commensuration»-prosessen i en bærekraftskontekst: hvilket arbeid som gjøres og motstand som oppstår, samt hvilke aktører som er involvert og verktøy som brukes. Studien undersøker «commensuration»-prosessen som en prosess gjennomført i et samarbeid mellom to organisasjoner, i motsetning til det tidligere forskning primært har studert.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleKvantifisering av bærekraft : En casestudie av et samarbeid mellom Jotun og Terraveraen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel