Show simple item record

dc.contributor.advisorOsmundsen, Karen Sæbbø
dc.contributor.authorThorsen, May-Linn Haugen
dc.contributor.authorLindstrøm, Gilbert Sander
dc.date.accessioned2023-10-23T12:06:40Z
dc.date.available2023-10-23T12:06:40Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3098094
dc.description.abstractDigitaliseringsprosesser har vært med på både å forenkle og effektivisere samfunnet. Likevel viser forskning at opp mot 70% av digitale transformasjoner mislykkes. I den sammenheng nevnes organisasjonskultur og endringsmotstand som to av de viktigste grunnene. For å gjennomføre endringsprosesser, er det derfor essensielt at organisasjoner har en kultur som tilrettelegger for endring. Det har i liten grad blitt helhetlig analysert hvilke kulturelle verdier som vil være kritiske for at organisasjoner skal øke sin digitale modenhet. Formålet med denne studien har derfor vært å undersøke hvilke kulturelle verdier som er viktige for at organisasjoner kan bli mer digitalt modne. Denne studien har benyttet en modifisert Delphi-metode, for å kartlegge viktige kulturelle verdier som kan bidra til økt digital modenhet for organisasjoner. I studien ble fjorten eksperter valgt ut og intervjuet. Den etterfølgende analysen resulterte i tjue kulturelle verdier som var viktige for digital modenhet. En av verdiene, nysgjerrighet, ble inkludert som et nytt funn. Verdien ble inkludert på grunn av sin hyppige frekvens, og fordi den ble vektlagt av ekspertene. De syv mest fremtredende kulturelle verdiene for å bli mer digitalt moden var følgende: 1. Åpenhet for endring 2. Samarbeid 3. Lederskap 4. Toleranse for feil 5. Agilitet 6. Læringsvillighet 7. Innovasjon Studiens resultat, var relativt sammenfallende med de kulturelle verdiene som ble vektlagt i litteraturen, men med noen interessante avvik. Verdiene ble videre kartlagt innenfor ulike kulturorienteringer. En kombinasjon av de klanorienterte og adhokratiske kulturene ble identifisert som det mest optimale for at organisasjoner skal bli mer digitalt modne. Studien viser at den optimale kulturen for å støtte organisatoriske endringer og digitaliseringsprosesser, bør inkludere verdier fra begge de to fleksible kulturorienteringene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleKulturelle verdier i den digitale tidsalder : En modifisert delphi-studie om hvilke kulturelle verdier som er viktige for at organisasjoner skal bli mer digitalt modneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record