Show simple item record

dc.contributor.advisorVikøren, Birger
dc.contributor.authorSletsjøe, William
dc.contributor.authorFlasnes, Kasper Remme
dc.date.accessioned2023-10-23T12:54:21Z
dc.date.available2023-10-23T12:54:21Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3098146
dc.description.abstractNorges Bank er i en utredningsfase for å undersøke digitale sentralbankpenger, forkortet som DSP. Denne oppgaven utforsker og illustrerer mulige implikasjoner og risikomomenter ved en eventuell innføring av DSP i Norge. Vi tar utgangspunkt i at Norges Bank vurderer friksjoner for DSP, og at det enda ikke er konsensus for hvordan disse skal utformes. Ved å spesifikt undersøke DSP sin påvirkning på norske banker ønsker vi å finne ut hvilke momenter som er spesielt relevante med tanke på uønskede negative eksternaliteter. Gjennom en kostnadsanalyse bruker vi sensitivitetsberegninger for å finne ut hvordan DSP kan medføre en økning i banker sine finansieringskostnader. Vi har sett på den direkte kostnaden av å erstatte reduksjon av bankinnskudd, og den indirekte kostnaden av å konkurrere mot rente på DSP. Det mest utslagsgivende for resultatene var ikke den initiale reduksjonen av bankinnskudd, men DSP sine rentebetingelser. Med en høy rente vil DSP konkurrere mot bankinnskudd som verdioppbevaring, og banker blir nødt til å øke sine innskuddsrenter for å motvirke videre reduksjon av bankinnskudd. Dette vil påvirke banker av ulike størrelser forskjellig. Mindre banker har høyere grad av innskuddsfinansiering og vil svekke sin relative konkurranseevne mot større banker. Ved tilstrekkelig økning i finansieringskostnader kan banker bli nødt til å justere opp sine utlånsrenter, dette vil gå ut over publikum sine lånebetingelser. Ved å ta for oss et scenario av en finanskrise der DSP er tilgjengelig undersøker vi hvordan dette kan føre til økt finansiell ustabilitet. DSP vil kunne redusere terskelen for at et løp mot en individuell bank utvikler seg til et løp mot banksystemet som helhet. Videre illustrerer vi hvordan banker kan imøtekomme etterspørselssjokk etter DSP ved å trekke av sine sentralbankreserver, og gjennom lån fra sentralbanken. Vi finner at DSP hovedsakelig vil kunne medføre finansiell ustabilitet i tilfellet banker går tom for sin likviditetsbuffer av verdipapirer for å stille sikkerhet for lån av sentralbanken. Basert på funnene fra analysene mener vi momenter som er viktige å vurdere for DSP sin utforming er dens rentebetingelser og evne til å være ubegrenset.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titleInnføringen av DSP i Norge : En oppgave om hvordan digitale sentralbankpenger vil påvirke norske bankeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record