Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorZoutman, Floris Tobias
dc.contributor.authorRaa, Helene Eide
dc.contributor.authorManley, Jenny Elise
dc.date.accessioned2024-05-07T11:35:14Z
dc.date.available2024-05-07T11:35:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3129462
dc.description.abstractDigitalisering av økonomien har bidratt til fremvekst av nye forretningsmodeller, og gjort det mulig å drive virksomhet i stater uten å være fysisk tilstedeværende. Dagens fordeling av internasjonal beskatningsrett avgjøres basert på hvor et selskap har fast driftssted. Dette åpner for at multinasjonale digitale selskaper kan bedrive overskuddsflytting ved å etablere fast driftssted i lavskattestater. Som en konsekvens av dette har det oppstått et misforhold mellom hvor verdiene skapes og hvor beskatningsretten foreligger. Organisasjoner som EU og OECD har vært pådrivere for å få på plass et oppdatert multilateralt regelverk for selskapsbeskatning. Det mest omfattende forslaget som er foreslått i denne sammenhengen er OECD sin topilarløsning, som er en del av prosjektet knyttet til uthuling av skattegrunnlag og overskuddsflytting (BEPS). Pilar 1 foreslår å allokere deler av selskapsoverskuddet til hvor brukerne er lokalisert, mens pilar 2 innebærer et forslag om innføring av en global minimumsskatt. Denne utredningen identifiserer manglene ved dagens beskatning basert på fast driftssted, og vurderer om topilarløsningen vil styrke den internasjonale skattelovgivningen med hensyn på digitale selskaper. Vi vurderer at beskatning etter fast driftssted ikke er tilstrekkelig for å beskatte multinasjonale digitale selskaper i dag. Årsakene til dette er at dagens regelverk ikke hensyntar at digitale selskaper kan skape verdi uten fysisk tilstedeværelse, har en betydelig andel immaterielle eiendeler og stor grad av brukermedvirkning. Videre vurderer vi at OECD sin topilarløsning vil være et verdifullt tilskudd som vil styrke den internasjonale skattelovgivningen. Det vesentlige er at løsningen er tilpasset digitale forretningsmodeller og dermed adresserer hovedutfordringene ved dagens beskatning. Topilarløsningen vurderes å være i tråd med grunnleggende prinsipper for utforming av internasjonale skattelovgivning. Forslaget er også svært gjennomarbeidet og representerer en felles enighet blant 145 stater. På lengre sikt mener vi at topilarløsningen bør utvides til å omfatte en større andel av de multinasjonale digitale selskapene, uten at dette endrer vår overordnede vurdering om at det vil styrke internasjonal skattelovgivning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleBeskatning av multinasjonale selskaper i Beskatning av multinasjonale selskaper i den digital e økonomi en: En studie av dagens beskatning av multinasjonale digitale selskaper og OECD sin topilarløsning for forbedret fordelingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel