Show simple item record

dc.contributor.advisorDøskeland, Trond M.
dc.contributor.authorBaumann, Kristine
dc.contributor.authorStenersen, Silje
dc.date.accessioned2024-05-27T10:23:09Z
dc.date.available2024-05-27T10:23:09Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3131506
dc.description.abstractStudien har som formål å vurdere hvorvidt bærekraftsprestasjonene til europeiske selskaper innenfor våpen-, olje- og gass- og fornybarsektorene er blitt påvirket av krigen mellom Ukraina og Russland. Utvalget av sektorer tar utgangspunkt i konsekvensene krigen har hatt for energihandelen mellom Europa og Russland, samt et økt fokus på nasjonal sikkerhet. Som indikator for selskapenes bærekraftsprestasjoner, anvendes ESG-rammeverket. Dette rammeverket vurderer selskapenes prestasjoner innenfor tre pilarer: «environmental», «social» og «governance». På norsk refereres pilarene til som miljø-, sosiale- og forretningsmessige forhold. Basert på selskapenes bærekraftsprestasjoner innenfor pilarene utarbeider ratingbyråer en samlet ESG-score og tre pilarscores. Studiens datasett strekker seg fra 2020-2022. Datasettet består av ESG- og pilarscores for hvert selskap fra ratingbyråene Refinitiv Eikon, S&P Global og Bloomberg. Videre inneholder datasettet også finansielle og ikke-finansielle kontroll- og testvariabler. Det er utarbeidet en hovedhypotese og tre underhypoteser. Formålet med hovedhypotesen er å analysere scoreendringene i de tre sektorene etter krigens utbrudd, sammenliknet med scoreendringene i det generelle europeiske markedet. Metoden Difference-in-Differences (DiD) blir anvendt for å utforske hovedhypotesen. Underhypotesene har som formål å undersøke hvorvidt faktorer som geografisk avstand fra krigen, fullstendig avslutning av russisk forretningsaktivitet og høy lønnsomhet har påvirket scoreutviklingen i de tre sektorene. For å svare ut underhypotesene benytter studien en utvidelse av DiD i form av triple difference. Overordnet bekrefter analysen for hovedhypotesen at våpen- og olje- og gassektorene i gjennomsnitt har fått en statistisk signifikant scoreendring etter krigsutbruddet, sammenliknet med den gjennomsnittlige scoreendringen i markedet. Denne endringen gjør seg ikke gjeldene for fornybarsektoren. For underhypotesene var forventningen at faktorene avstand, forretningsaktivitet og lønnsomhet ville ha en positiv effekt på scoreendringene i forbindelse med krigsutbruddet. Dette kan bekreftes for lønnsomhetshypotesen, som indikerer at lønnsomhet har påvirket scoreutviklingen positivt. Verken geografisk avstand fra krigen eller fullstendig avslutning av russisk forretningsvirksomhet har en statistisk signifikant effekt på sektorscorene. Samlet sett supplerer studien tidligere forskning og bidrar med innsikt i hvordan eksterne sjokk påvirker ESG-profilen til europeiske våpen-, olje- og gass- og fornybarselskap.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titleESG i krigens skygge: Hvordan påvirkes ESG-scores? En difference-in-differences studie av europeiske våpen-, olje- og gass- og fornybarselskaper etter invasjonen av Ukrainaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record