• Borregaard ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

      Maal, Simen Jansen (Master thesis, 2018)
      Formålet med denne masteroppgaven er å estimere Borregaards egenkapitalverdi per 2. januar 2018. En fundamental verdsettelse som integrerer ESG-informasjon i selskapsanalysen ble valgt som verdsettelsesteknikk. Denne ...