• Boligderivater: et studie av et potensielt nytt marked 

      Lund, Anders; Madsen, Alex (Master thesis, 2010)
      Vi har i denne oppgaven gjort en studie av hvilke forutsetninger som finnes for å skape et boligderivatmarked i Norge. For det norske markedet fant vi at personer har en suboptimal allokering mellom boliger og tradisjonelle ...