• Verdivurdering av Q-Free ASA 

      Hjelmeland, Stian; Takla, Einar (Master thesis, 2006)
      Denne utredningen har som formål å gjennomføre en teoretisk verdsettelse av nåverdien på egenkapitalen til det børsnoterte, norske aksjeselskapet Q-Free ASA. Den Trondheimsbaserte teknologibedriften har helt siden ...