• Hvem betaler egentlig selskapsskatten? : en litteraturstudie 

      Almenningen, Vilde Kristine; Åreskjold, Randi; s (Master thesis, 2020)
      Det er velkjent fra økonomisk litteratur at den som skal drive inn en skatt på vegne av myndighetene ikke nødvendigvis betaler hele skatten selv. Generelt er det slik at skatter kan veltes over på andre aktører i økonomien. ...