• Tre grupper skatteytere i søkelyset: Har de ulike kjennetegn? 

      Andersson, Jonas; Lillestøl, Jostein (Discussion paper;5/17, Working paper, 2017-03-31)
      Denne rapporten analyserer data for tre grupper av skatteytere som har vært i skatteetatens søkelys: Skatteytere som etter skatteamnesti har meldt seg frivillig med opplysninger om tidligere uoppgitt skattbar inntekt eller ...