• The blue whiting coalition game 

   Ekerhovd, Nils-Arne (Working paper, Working paper, 2008-09)
   The current paper is an application of the analysis of coalition, in particular the partition function approach, to the North East Atlantic blue whiting fishery. In an Exclusive Membership/Coalition Unanimity game, a ...
  • Catch, stock elasticity and an implicit index of fishing effort 

   Ekerhovd, Nils-Arne; Gordon, Daniel V. (Working paper;25/13, Working paper, 2013-09)
   Economists are interested in the relationship between fishing effort and stock size, and how these impacts catch levels. The interest lies in the stock elasticity where it is thought that for pelagic fish species it is ...
  • Climate change and credibility of fish stock agreements : the case of the north-east arctic cod 

   Ekerhovd, Nils-Arne (2010:52, Working paper, 2010-12)
   We simulate how an increase in the productivity of the North-East Arctic cod stock would affect the Russian-Norwegian cooperation on the management of the stock. The productivity increase is linked to environmental conditions ...
  • Climate change and the blue whiting agreement 

   Ekerhovd, Nils-Arne (Working paper, Working paper, 2008-10)
   This paper investigates the formation, stability and success of an agreement between the coastal states on the management of the blue whiting fishery under two opposing assumption about the distribution of the stock, based ...
  • Consequences of climate change for some segments of the Norwegian fishing fleet 

   Ekerhovd, Nils-Arne (Working paper, Working paper, 2008-12)
   This paper identifies the possible effects of climate change on fish stocks important for the Norwegian fishing fleet along with information on the Norwegian harvest pattern in the past can tell us something about the ...
  • The effects of different strategic variables in non-cooperative fisheries games 

   Ekerhovd, Nils-Arne (Discussion paper, Working paper, 2006-10)
   In this paper we use stock size, harvest quantity and fishing effort, respectively, as strategic variables. We model a two agent (nations) non-cooperative fishery game, where the agents harvest a common fish stock. The ...
  • Essays on the economics of shared fishery resources 

   Ekerhovd, Nils-Arne (Doctoral thesis, 2008)
   National jurisdiction over the fishery resources within the Exclusive Economic Zones (EEZs) can be seen as an opportunity to overcome the problem of open access within the EEZs, but not on the high seas. Traditionally, it ...
  • Flytting av en statsinstitusjon : erfaringsbakgrunn og kriterier for lokalisering 

   Sunnevåg, Kjell J.; Ekerhovd, Nils-Arne (Rapport, Research report, 2002-08)
   I denne rapporten ser vi nærmere på argumentasjonen for utflytting av Konkurransetilsynet fra Oslo, samt fordeler og ulemper ved ulike lokaliseringsalternativer for tilsynet. I rapporten gis først et teoretisk og historisk ...
  • Harvest control rules in modern fisheries management 

   Kvamsdal, Sturla F; Eide, Arne; Ekerhovd, Nils-Arne; Enberg, Katja; Gudmundsdottir, Asta; Hoel, Alf Håkon; Mills, Katherine E.; Mueter, Franz J.; Ravn-Jonsen, Lars; Sandal, Leif Kristoffer; Stiansen, Jan Erik; Vestergaard, Niels (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Harvest control rules have become an important tool in modern fisheries management, and are increasingly adopted to provide continuity in management practices, to deal with uncertainty and ecosystem considerations, and to ...
  • Individual vessel quotas and unregulated species : the Norwegian blue whiting fishery 

   Ekerhovd, Nils-Arne (Discussion paper, Working paper, 2007-01)
   This survey of the Norwegian purse seine fleet licensed to fish blue whiting focuses on the relationship between restricted fisheries, such as spring-spawning herring, North Sea herring, mackerel, and capelin, and ...
  • Konsekvensar ved ulike typar strukturering/kapasitetstilpassing i pelagisk sektor 

   Ekerhovd, Nils-Arne; Steinshamn, Stein Ivar (Rapport;2011:15, Research report, 2012-01)
   Hovudmålet med denne studien er å kartleggje korleis endringar i foredlings- og produksjonskapasiteten kan påverke lønnsemda i den pelagiske konsumindustrien. Kort sagt: Kva er optimal struktur gitt ulike føresetnader? ...
  • Management of pelagic fisheries in the north east atlantic : Norwegian spring spawning herring, mackerel and blue whiting 

   Bjørndal, Trond; Ekerhovd, Nils-Arne (Working paper;13/13, Working paper, 2013-05)
   The purpose of this paper is to give an overview over the fisheries for Norwegian spring spawning herring, mackerel and blue whiting and analyse how they are managed. The stocks under consideration are harvested by coastal ...
  • Modeling the Norwegian sea ‘pelagic complex’. An application of the ensemble kalman filter 

   Ekerhovd, Nils-Arne; Kvamsdal, Sturla Furunes (Working paper;07/13, Working paper, 2013-02)
   We have estimated the parameters of a modified logistic ecosystem model of the pelagic fish stocks in the Norwegian Sea with the Ensemble Kalman Filter. Our model only contains four parameters. The model appear to capture ...
  • Optimization in the ‘Pelagic complex’ : a multi-species competition model of North East Atlantic fisheries 

   Ekerhovd, Nils-Arne; Steinshamn, Stein Ivar (Working paper;2014:12, Working paper, 2015-03)
   Optimal management of herring, mackerel and blue whiting in the North East Atlantic is analyzed. The main motivation is to quantify the potential gain from implementing multi-species management compared to traditional ...
  • Spelet om kolmule 

   Ekerhovd, Nils-Arne (Rapport, Research report, 2003-09)
   Kolmulebestanden i det nordaustlege Atlanterhavet vert fiska på utan at det ligg føre ei internasjonal avtale om felles forvalting av denne bestanden. Kolmulefisket har i dei siste åra auka kraftig, både i kvantum, men òg ...
  • Ulovleg omsetnad i fiskeri- og havbruksnæringa 

   Ekerhovd, Nils-Arne; Nøstbakken, Linda; Skjeret, Frode (Rapport;2015:4, Research report, 2015-05)
   Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) AS har fått i oppdrag av Skatteetaten og Fiskeridirektoratet å undersøke utbreiinga og omfanget av under- og feilrapportering av fangstar i fiskeria og under- og feilrapporteringa ...
  • Up the Ante on Bioeconomic Submodels of Marine Foodwebs : a data assimilation-based approach 

   Ekerhovd, Nils-Arne; Kvamsdal, Sturla Furunes (Working paper;13/14, Working paper, 2014-09)
   While economists have discussed ecosystem-based management and similar concepts, little attention has been devoted to the art of modeling. Models of ecosystems or foodwebs that make economic analysis viable should capture ...
  • Verdiskaping i klippfisknæringa 2011-13 

   Bjørndal, Trond; Ekerhovd, Nils-Arne; Bjørndal, Marianne T. (Arbeidsnotat;18/14, Working paper, 2014-10)
   I meir enn 300 år har klippfisk vore ei viktig næring i Noreg. Den norske eksportverdien av klippfisk var i 2011 på ca. 3,8 mrd. kr. Omlag 90 % vart utskipa frå Nordvestlandet. Tek ein med saltfisk, aukar eksportverdien ...