• Building Brand Relationships Online: A Comparison of Two Interactive Applications 

   Thorbjørnsen, Helge; Supphellen, Magne; Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Due to its potential for interactive communication, the Internet is considered a promising tool for relationship marketing. In this study, two of the most common applications for interactive communication - personalized ...
  • Categorizing networked services The role of intrinsic-, user network- and complement network attributes 

   Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Purpose – This paper aims to investigate the properties and attributes of networked services and to propose a general categorization scheme for such services. Design/methodology/approach – Two separate studies were ...
  • Innovasjon i merkeopplevelser 

   Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Skard, Siv E. Rosendahl; Thorbjørnsen, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen presenterer vi et rammeverk for å forstå merkeopplevelsesdimensjoner og effekter av merkeopplevelser. Vi gir deretter en kort diskusjon av mulige forskjeller mellom produkter og tjenester og diskuterer ...
  • Innovation Management Practices in Production-Intensive Service Firms 

   Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hydle, Katja Maria; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This paper posits that innovation management practices are contingent upon the type of industry, and examines the innovation management practices in a distinctive set of service firms: production-intensive service firms. ...
  • Intentions to use mobile services: Antecedents and cross-service comparisons 

   Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   This article develops and tests a model to explain consumers’ intention to use mobile services. Through triangulating theories from the diverse fields of information systems research, uses and gratification research, and ...
  • Motiver for å delta i eventer: betydningen av deltakernes rolle 

   Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn; Oklevik, Ove (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   I dette kapitlet ser vi på hvordan ulike motiver påvirker eventdeltakelse blant deltakere med ulike roller – rolle som kun publikum, kun frivillig, kun utøver eller kombinasjoner av disse. Resultatene fra en forstudie og ...
  • Organizational Transformation Through Service Design: The Institutional Logics Perspective 

   Kurtmollaiev, Seidali; Fjuk, Annita; Pedersen, Per Egil; Clatworthy, Simon; Kvale, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Patterns and practices of innovation in Norwegian service firms 

   Pedersen, Per Egil; Aas, Tor Helge; Bentsen, Kristin; Branstad, Are (Report;2015:7, Research report, 2015-09)
   This report documents the studies conducted in workpackages 2 and 4 in the SNF-project “MISSING: Measuring innovation in service systems – indicators on new grounds”. It first presents the resource-process-system framework ...
  • Samskaping og innovasjon 

   Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Formålet med denne artikkelen er å se på betydningen av samspillet mellom kunder og organisasjoner som kilde til innovasjon – samskaping. Vi tar først et tilbakeblikk på utviklingen av dette samspillet og presenterer ...
  • "This is who I am": Identity expressiveness and the theory of planned behavior 

   Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   This paper explores the role of self-identity expressiveness and social identity expressiveness in the context of Multimedia Messaging (MMS) adoption. An extended version of the Theory of Planned Behavior (TPB) including ...
  • Tilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image? 

   Oklevik, Ove; Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   I denne artikkelen studerer vi effekten av merkeoppleving, innovasjonsgrad og grøn image på tilfredsheit med merkevara i hotellsektoren og diskuterer kva praktiske implikasjonar dette har for leiinga av eit hotell. Vi ...