• Diagnoseverktøy for skolen som lærende organisasjon 

   Døving, Erik; Lines, Rune; Tobiassen, Anita Ellen (Arbeidsnotat, Working paper, 2007-12)
   Dette notatet redegjør for diagnoseverktøy for skolen som lærende organisasjon. Verktøyet består av et spørrebatteri som inngår i en større spørreundersøkelse blant medarbeidere i grunnskolen og videregående skole, og er ...
  • Effect measurement – Norad`s programme for master studies (NOMA) 

   Andersen, Christian; Tobiassen, Anita Ellen (Working paper, Working paper, 2007-06)
   Norads’ programme for master studies (NOMA) is a programme aimed at strengthening tertiary educational institutions in countries in the south through collaboration between Norwegian and local institutions. This working ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2005 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Tobiassen, Anita Ellen; Lund, Monica (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-09)
   Dette notatet er femte underveisrapport fra evalueringen av Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Programmets satset i 2003 på spredning og institusjonalisering, og fikk i 2005 i oppdrag å gjennomføre prøveprosjekter for ...
  • Evaluering av omstillingsprogrammet for verkstedindustrien i Sør-Troms og nordre Nordland 

   Kvitastein, Olav Andreas; Lines, Rune; Hammervoll, Trond; Tobiassen, Anita Ellen; Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2000-09)
   Prinsippene for evalueringen av OMPROV har vært å sammenholde empiriske analyser av gjennomføring og reaksjoner, mot teorier om og erfaringer fra lignende tiltak. Økonomiske indikatorer kan tyde på at omstillingstiltaket ...
  • Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? 

   Tobiassen, Anita Ellen; Gooderham, Paul N. (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-10)
   Dette arbeidsnotatet er skrevet som et ledd i prosjektet ”Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte regnskapsførere”. Rapporten presenterer resultater basert på to undersøkelser: en mindre ...
  • Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 : sluttevaluering 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Tobiassen, Anita Ellen; Hertzberg, Dagfinn (Rapport, Research report, 2006-12)
   Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) ble satt i gang i år 2000 og ble avviklet i 2006. Denne evalueringen oppsummerer programmets forløp, resultater og måloppnåelse. I tillegg drøfter den, på bakgrunn av erfaringene fra ...
  • Norwegian subsea firms are going international : experiences with the market entry process in Houston 

   Pettersen, Inger Beate; Njærheim, Kjetil Storhaug; Yemlahi, Anas Chair; Tobiassen, Anita Ellen (Report;2012:13, Research report, 2012-12)
   This report investigates Norwegian subsea firms’ market entry process in Houston. The report focuses on SMEs from the subsea cluster in the region of Bergen. The research includes both headquarter and subsidiary perspectives. ...
  • Realkompetansevurdering i kommuner : sluttrapport 

   Tobiassen, Anita Ellen; Døving, Erik; Olsen, Karen Modesta (Rapport, Research report, 2008-09)
   Dette er sluttrapport fra FoU-prosjektet Realkompetansevurdering i kommuner. Rapporten dokumenterer hvordan kommunene som arbeidsgivere tilrettelegger for realkompetansevurdering og kompetanseutvikling for ufaglærte, hvordan ...
  • Small firms and business advisory services : variations in small firms' use of authorized accountants 

   Gooderham, Paul N.; Tobiassen, Anita Ellen; Nordhaug, Odd (Working Paper, Working paper, 2002-11)
   The paper takes as its starting point the relatively high failure rate of small firms. It is argued that this might be lowered if small firms had improved access to external sources of business advice. It is further argued ...