• Beyond money : intrinsic work motivation in profit and nonprofit organizations 

   Jelstad, Beate (Doctoral thesis, 2007)
   The purpose of this study is threefold. Firstly, the antecedents of intrinsic work motivation are investigated. The role of job autonomy, relatedness at work, perceived competence and the individual difference of autonomy ...
  • Medvirkning : mer enn medvirkning : effekter av ulike medvirkningsformer 

   Elvekrok, Ingunn (Doctoral thesis, 2006-07)
   Formålet med avhandlingen har vært å bidra til økt kunnskap om relasjonen mellom ulike former for medvirkning og utfall av endringsprosjekter. For det første ønsket jeg å teste om det er hold i antakelsen om at ulike ...
  • Psychological determinants of household saving behaviour 

   Nyhus, Ellen Katrine (Doctoral thesis, 2002)
   This dissertation reports the results of a study that examined the impact of psychological variables on household saving and borrowing behaviour. Understanding saving behaviour is important for policy makers and financial ...