Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLange, Birthe Kåfjord
dc.date.accessioned2006-06-23T08:10:21Z
dc.date.available2006-06-23T08:10:21Z
dc.date.issued2003-11
dc.identifier.isbn82-491-0301-7 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164519
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er lederutvikling og oppgaven tar utgangspunkt i en observasjon av at linjeledere og personalansvarlige i norske bedrifter har sprikende (innkongruerende) syn på lederutvikling. På grunnlag av denne observasjonen reises to sett spørsmål. Det første settet av spørsmål relateres til studiens avhengige variabel (hvordan lederutvikling oppfattes), mens det andre settet relateres til studiens tre uavhengige variabler. Spørsmålene knyttes til et teoretisk rammeverk bestående av fire ulike perspektiver. Ett av disse perspektivene benyttes til å definere og forklare den avhengige variabelen, og de øvrige tre til å definere og forklare de uavhengige variablene. Med utgangspunkt i en forskningsmodell og variablene utledet fra de presenterte perspektivene, fremsettes et sett hypoteser om utvalgte faktorer som forventes å påvirke det observerte inkongruensnivået i organisasjonene angående lederutvikling. Deretter operasjonaliseres variablene og det gjennomføres en test av hypotesene med utgangspunkt i empiriske data, samlet inn gjennom SNF-prosjektet Lederutvikling i europeiske bedrifter. Datamaterialet er hentet fra intervjuer med 200 ledere i 100 norske bedrifter, gjennomført våren 2002. Her avdekkes at den faktoren som har størst direkte påvirkning på linjeledernes oppfatning av lederutvikling er i hvilken grad lederutvikling er noe som faktisk gjennomføres i praksis.en
dc.format.extent543074 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2003:43en
dc.titleHvordan kan vi forklare at lederutvikling oppfattes forskjellig av ulike grupper ledere? : en studie av hvilke faktorer som påvirker norske lederes oppfatning av lederutviklingen
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel