Show simple item record

dc.contributor.authorPettersen, Inger Beate
dc.contributor.authorHosea, James
dc.contributor.authorAarset, Bernt
dc.date.accessioned2008-07-15T09:08:38Z
dc.date.available2008-07-15T09:08:38Z
dc.date.issued2007-10
dc.identifier.isbn978-82-491-0541-0 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0540-3 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164987
dc.description.abstractDenne rapporten søker å analysere muligheter og utfordringer for økt verdiskaping for små og mellomstore bedrifter (SMB’er) gjennom differensierte markedsstrategier. Hardangerfjord regionen, og mer konkret sjømatbedrifter i Hardanger og Sunnhordland, er valgt som case i prosjektet, siden laksenæringen her har lang erfaring og regionen har et positivt omdømme. Vi inkluderer også blåskjellnæringen i prosjektet og ser på spesifikke muligheter for disse virksomhetene i regionen. Rapporten gjør først rede for bakgrunn og markedsutfordringer for henholdsvis laks og blåskjell. Deretter beskriver vi relevant teori, som omfatter både Business-to-Business og Business-to-Consumer teorier. Først gjør vi rede for strategiske valgmuligheter bedrifter har, merkevarebygging som differensieringsstrategi og introduserer begrepet og fenomenet terroir produkter. Vi beskriver videre teori om markedsorientering i verdikjeder, teori om ressursavhengighet og teori om makt. I analysen gjør vi rede for bedriftenes ressurser for markedsarbeid og eksport, produsentenes målsettinger for markedsarbeidet framover, og behov for markedskunnskap. Rapporten analyserer hvilke barrierer og utfordringer bedriftene har mht å styrke sin markedsorientering og kontakt med kunder i markedet. Vi undersøker også bedriftenes holdninger til mulige markedssatsinger på sjømat regionalt i Hardangerfjorden. Rapporten drøfter deretter hvilke fortrinn og kritiske utfordringer SMB’er har, og barrierer og utfordringer knyttet til nisjeproduksjon. Vi avslutter ved å formulere sentrale problemstillinger bedrifter må ta stilling til hvis de ønsker å iverksette mer differensierte markedsstrategier.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2007:21en
dc.titleØkt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? : en studie av SMB’er i sjømatnæringen i Hardangerfjordenen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record