• Hva påvirker avfallssortering i varehandelen? 

      Hirth, Martine; Gaarder, Ada (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven tar for seg hva som påvirker avfallssortering i varehandelen. Dagens samfunn produserer enorme mengder avfall, slik at gode rutiner og praksis for avfallssortering er viktige elementer i dag og for ...