• Fluktasjoner i Norges bytteforhold : en komparativ analyse 

      Lindberg, Peder Hybbestad; Haagensen, Åse (Master thesis, 2008)
      Hovedmålsetningen for denne masterutredningen er å belyse og forklare utviklingen av Norges bytteforhold for tidsperioden 1970 frem til i dag. Vi analyserer Norges bytteforhold og anlegger et komparativt perspektiv hvor ...