• NUF : et verktøy for økonomisk kriminalitet? 

      Lamøy, Erik; Pettersen, Torstein Klokk (Master thesis, 2009)
      Denne masterutredningen tar for seg mulighetene for økonomisk kriminalitet ved bruk av selskapsformen norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). Selv om selskapsformen i seg selv ikke er ny, har den blitt meget populær blant ...