• Lerøy Seafood Group ASA : Strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

      Berger, Asbjørn Christopher Hesthagen; Naalsund, Martinus Fjeldstad (Master thesis, 2023)
      I denne masterutredningen er det blitt utført en omfattende strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Lerøy Seafood Group ASA (Lerøy). Masteroppgavens formål er å estimere verdien av egenkapitalen per 31. desember ...