• Fordeling av verdier med konkurrerende krav 

      Sæthre, Morten (Master thesis, 2010)
      Min hensikt er å studere problemstillingen som oppstår når man må fordele begrensede ressurser mellom individer som har eksogene og konkurrerende krav. Jeg vil analytisk beskrive noen populære fordelingsmetoder som har ...