• Korrupsjon : casestudie: Kenya 

      Esbensen, Anniken Marika (Master thesis, 2006)
      I denne utredningen ser jeg nærmere på emnet korrupsjon og konsekvensene dette kan ha for et samfunn. Jeg har delt utredningen i to deler: Den første delen består av teori knyttet til korrupsjonsproblemet og tar blant ...