• Småkraft : nytt driftsgrunnlag i distriktene? 

      Farsethås, Ole Martin (Master thesis, 2008)
      I denne oppgaven har jeg gjort en prosjektanalyse for en investering i et lite vannkraftverk. Jeg har vurdert investeringen fra ståstedet til en privat investor og tilpasset modellen etter dette. Jeg har vist at en investering ...