• IFRS for SMEs : er standarden selvstendig og egnet for bruk i Norge? 

      Isaksen, Hanne Landvik (Master thesis, 2012)
      International Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) er en egen regnskapsstandard utarbeidet av IASB som er særskilt tilpasset rapporteringsbehovene til små og mellomstore foretak. ...