• Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs 

      Strand, Karoline Opstad (Master thesis, 2012)
      Spørsmålet om husholdningene bør ha fast eller flytende rente på boliglån har lenge vært et aktuelt tema. I Norge foretrekker husholdningene flytende rente på boliglån. Den høyeste fastrenteandelen var i 2003 på 13 %. ...