• Effektiv samdrift : med fokus på et velfungerende samarbeid 

      Hagen, Håvard (Master thesis, 2010)
      Temaet for denne oppgaven er samarbeid, allianser og teamarbeid. Konteksten er samdrift. Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvorfor noen samdrifter fungerer bra og noen ikke gjør det. Jeg ønsker å gi et ...