Show simple item record

dc.contributor.authorFlatebø, Stian
dc.contributor.authorHaveland, Ølver
dc.date.accessioned2006-08-28T07:32:46Z
dc.date.available2006-08-28T07:32:46Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167571
dc.description.abstractDenne utredningen søker å gi et svar på hvorvidt det eksisterer kausalitet mellom endringer i oljepris og utviklingen i enkeltselskaper og indekser på Oslo Børs, ved hjelp av regresjonsmodeller. Innledningsvis har vi presentert relevant teori relatert til regresjonsanalyse, testing og generell finans. Vi har videre gitt en inngående presentasjon av de variabler som benyttes i modellene, samt selskapene og indeksene vi har valgt å analysere. Hoveddelen av oppgaven omfatter en empirisk og en analytisk del. Her har vi kjørt regresjoner for de ulike selskapene og indeksene, for et utvalg delperioder. Vi har sett på data tilbake til april 1983 og frem til februar 2006, med delperiodene 1997-2003, 2001-2006 og 2004-2006. Funnene kan i essens oppsummeres med at det eksisterer et årsaksforhold mellom endringer i oljepris og utviklingen på Oslo Børs. Årsaksforholdet samsvarer med økonomisk teori i den forstand at det er den uavhengige variabelen (oljepris) som virker på den forklarte variabelen (aksjekurs) og ikke vice versa. Det kan videre presiseres at kausaliteten varierer for de forskjellige selskapene og for de ulike periodene.en
dc.format.extent1405042 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleOljepris og Oslo Børs : kan endringer i oljepris forklare utviklingen på Oslo Børs?en
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record