Show simple item record

dc.contributor.authorIngebrigtsen, Eirik N.
dc.contributor.authorMjelde, Andreas
dc.date.accessioned2006-09-06T10:15:18Z
dc.date.available2006-09-06T10:15:18Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167611
dc.description.abstractUtredningen tar sikte på å presentere metoder for beregning av ulike typer realopsjoner på skip. Dette vil vi gjøre med bakgrunn i teorier knyttet til de underliggende prosessene for fraktrater. Vi vil bygge vår modell rundt en ”mean-reverting” prosess, og deretter verifisere at denne er signifikant med tanke på å beskrive fraktratene. Basert på denne prosessen samt informasjon om inntekter og kostnader i shippingbransjen, presenteres en analytisk og en binomisk metode. Oppgaven søker å gi akademisk teori en praktisk tilnærming, og kan benyttes som et grunnleggende eksempel for aktører som ønsker å implementere opsjonsteori som et prisingsverktøy. Prinsippene er også overførbare til fleksibilitetsproblemstillinger generelt, og kanskje spesielt situasjoner der råvarer er underliggende driver/aktivum. Resultatene vi kommer frem til viser at realopsjonsteori gir verdifull innsikt i det verdipotensialet som finnes i shippingprosjekter. Et særlig interessant funn er at verdien av de vurderte realopsjonene påvirkes negativt av en økning i standardavviket. Dette står i kontrast til generell opsjonsteori der økt volatilitet også øker opsjonsverdien. Dette skyldes metoden prisprosessen risikojusteres på, da økt standardavvik reduserer den langsiktige likevekten tilstrekkelig til at den totale virkningen fra standardavviket er negativ.en
dc.format.extent748318 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansieringen
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleRealopsjoner i shippingkontrakteren
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record