Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRosingaunet, Stein Olav
dc.date.accessioned2006-11-22T11:06:47Z
dc.date.available2006-11-22T11:06:47Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167621
dc.description.abstractEt stadig mer opphetet arbeidsmarked og en nært forestående pensjonsalder for etterkrigstidens ”baby-boom” generasjon, kan føre til at en av hovedutfordringene bedrifter snarlig vil stå overfor er å tiltrekke seg og holde på verdifulle ansatte. Spesielt er dette en utfordring for ekspanderende bedrifter. Utfordringen understrekes ytterligere ved at de menneskelige ressursene, og den kompetansen disse besitter, i større grad enn noen gang tidligere blir ansett som den viktigste kilden til varige konkurransefortrinn og verdiskapning i bedrifter. Et interessant spørsmål som dermed melder seg er ”hvilke tiltak kan bedrifter iverksette for å møte denne utfordringen?”. Forskning viser at bruk av ulike former av prestasjonslønn er et økende fenomen i norsk arbeidsliv. Denne utredningen beskriver utviklingen i bruk av prestasjonslønn i sektor 38 (tilvirkningsbedrifter) ved hjelp av et unikt datasett som kobler individ (funksjonærer) til bedrifter i tidsperioden 1986 – 1997. Videre tar utredningen for seg sammenhenger mellom prestasjonslønn og bedrifters evne til å tiltrekke seg og holde på de ansatte, samt om denne type lønnssystem bidrar til sortering av arbeidere.en
dc.format.extent1190916 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategi og ledelseen
dc.subjecten
dc.titlePrestasjonslønn : et egnet personalpolitisk verktøy for å holde på og tiltrekke seg menneskelige ressurser?en
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel