Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørbø, Cathrine
dc.date.accessioned2006-10-10T10:03:19Z
dc.date.available2006-10-10T10:03:19Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167631
dc.description.abstractBruk av insentiver har i mange år spilt en viktig rolle i streben etter å oppnå økt effektivitet i private bedrifter. I de senere årene har offentlig sektor gjennomgått en moderniseringsprosess når det gjelder avlønning av sine ansatte. Bruke av insentiver har også her gjort sitt inntog, men brukeren er fremdeles svært lav i forhold til privat sektor. I denne utredningen forsøke å undersøke hvorfor vi observerer så lav grad av bruk av insentiver i offentlig sektor. Jeg vil se på hvordan optimale insentiver i offentlig sektor skiller seg fra dem i privat sektor. Jeg vil deretter forsøke å identifisere hvilke typer insentiver som er mest hensiktsmessige for offentlig sektor. Teoridelen beskriver generell teori om prestasjonsbasert avlønning. I del tre vil jeg ta for meg implikasjoner for insentiver i offentlig sektor og forsøke og bestemme om man oppnår de ønskede virkningene ved bruk av disse. Jeg bruke eksempler fra et prosjekt i regi av KS, som hadde som hensikt å utarbeide en håndbok for utvikling og implementering av belønningssystemer i offentlig sektor. Det ble som en del av prosjektet gjennomført to pilotprosjekter i Larvik og Trondheim. Jeg vil se på om utformingen av disse belønningssystemene er optimal i tråd med økonomiske teori. Det vil også bli brukt eksempler og forskning fra andre land. Jeg vil også gjøre noen generelle betraktninger om resultatlønn i offentlig sektor generelt og forøke og identifisere hvilke typer insentiver som er mest hensiktsmessige for offentlig sektor.en
dc.format.extent859265 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleØkonomiske insentiver i offentlig sektor : er det hensiktsmessig?en
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel