Show simple item record

dc.contributor.authorFromreide, Hanne
dc.date.accessioned2006-09-27T10:09:21Z
dc.date.available2006-09-27T10:09:21Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167649
dc.description.abstractDenne utredningen tar for seg fjernarbeideres motivasjon, med hovedfokus på de faktorer som skiller fjernarbeid fra vanlig arbeid. Motivasjon påvirkes ikke bare av individuelle elementer innad i individer, men også av arbeidet i seg selv og ulike elementer i arbeidssituasjonen. Fjernarbeid er en særskilt form for arbeidsorganisering som på mange måter skiller seg fra den arbeidsmetode som preger arbeidere som arbeider på bedrifters hoved- eller lokalkontorer. På denne bakgrunn antas det og også fjernarbeidere motiveres av andre faktorer enn ordinære ansatte. I forbindelse med at Vesta Forsikring AS (heretter benevnt ”Vesta”) gjennomførte en sentralisering av sine skadekontor på midten av 90-tallet, mistet skadeinspektører på desentraliserte steder sin lokale arbeidsplass. Samtidig ble Vesta med på et pilotprosjekt, der ansatte fikk hjemmekontor, slik at deres arbeid i hovedsak skulle utføres fra dette kontoret. I tillegg til det arbeidet som foregår fra hjemmekontoret inkluderer også takstinspektørers arbeidsdag en del utearbeid på verksteder. Jeg har gjennomført en kvalitativ undersøkelse, hvor jeg har hentet inn data gjennom intervjuer med takstinspektører som arbeider med ulik geografisk avstand fra hovedkontoret i Bergen. Analysen av data gir støtte til forventningene om at fjernarbeidere motiveres av andre faktorer enn ordinære ansatte. Spesielt var fjernarbeidere i større grad enn andre ansatte selvledere og selvmotivatorer. Fjernarbeidernes motivasjon kjennetegnes av indre motivasjonsfaktorer. De har en sterk glede av å utføre sine arbeidsoppgaver og hjelpe sine kunder.en
dc.format.extent273218 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategi, organisasjon og ledelseen
dc.titleMotivasjon hos fjernarbeidere : en studie av takstinspektører med hjemmekontor i Vesta Forsikring ASen
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record