Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnsen, Christian
dc.contributor.authorThomsen, Bjørn Magnus
dc.date.accessioned2007-02-13T08:58:40Z
dc.date.available2007-02-13T08:58:40Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167923
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven verdsatt Fred Olsen Energy ASA ved hjelp av to forskjellige metoder for verdsetting. Disse er fundamental- og komparativ verdsetting. Til grunn for verdsettingsmetodene ligger en grundig strategisk og regnskapsbasert analyse av selskapets historiske prestasjoner. I valget av bedrifter som utgjør konsernets bransje har vi valgt å fokusere på aktører som i stor grad tilbyr de samme produkter som Fred Olsen Energy. Vi har med andre ord lagt vekt på at driften i selskapene skal være sammenlignbar. I den strategiske analysen har vi beskrevet både interne og eksterne forhold som ligger til grunn for historisk og framtidig rentabilitet i selskapet og i bransjen. Vi har valgt å bruke Porter analyse for å skaffe innsikt i konkurransesituasjonen i bransjen, samt en SWOTanalyse til å belyse bedriftsspesifikke forhold. Regnskapsanalysen er gjennomført etter et rammeverk for investorbasert analyse. Fordi vi verdsetter egenkapitalen i konsernet har vi konsentrert oss om de forhold som først og fremst er relevante for egnekapitalinvestorer. Den fundamentale verdsettelsen er gjennomført ved først å framskrive regnskapstallene med utgangspunkt i våre forventninger om framtiden, og så diskontere de framtidige verdier med relevante avkastningskrav. Den komparative verdsettelsen er gjennomført uavhengig av strategisk analyse og regnskapsanalyse. Her har vi forsøkt å vise hvordan man ved hjelp av markedsverdi og bokførte verdier, kan finne estimater på virkelig verdi av egenkapitalen i et børsnotert selskap. Oppgavens hovedfokus har vært på strategisk-og regnskapsanalyse samt en drøfting av ulike verdsettelsesmodeller.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleVerdsetting av Fred Olsen Energy samt en drøfting av ulike verdsettelsesteknikkeren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Analyse: 411en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record