Show simple item record

dc.contributor.authorAbrahamsen, Linn Sinnes
dc.date.accessioned2008-03-25T09:24:41Z
dc.date.available2008-03-25T09:24:41Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167987
dc.description.abstractDenne masterutredningen tar for seg sammenhengen mellom konjunkturene i Norge og avkastningen til realhovedindeksen på Oslo Børs. Mer spesifikt undersøker utredningen om endringer i reelt bruttonasjonalprodukt og private realivesteringer, for den totale norske økonomien og for fastlandsøkonomien, gir seg utslag i tilsvarende endringer i realhovedindeksen, samt om konjunkturmessige endringer gjenspeiles i tilsvarende sykliske bevegelser i aksjekurser. Analysene bygger på tidsseriedata fra perioden første kvartal 1983 til og med andre kvartal 2007, som er hentet fra velkjente kilder i Norge; Statistisk Sentralbyrå og Oslo Børs. Gjennom grafisk analyse, korrelasjonsberegninger, regresjonstester og analyse av historiske hendelser har jeg funnet at det er en viss symmetrisk simultanitet mellom aksjemarkedet og konjunkturene. Korrelasjonsanalysen viser moderate og høye positive korrelasjoner når realhovedindeksen og de reelle konjunkturbarometrene er på absoluttform, mens korrelasjonene mellom variablene på endringsform er lave sammenlignet med de absolutte størrelsene. Realhovedindeksen synes å være sammenfallende med de reelle konjunkturbarometrene i tillegg til å inneholde informasjon om de reelle konjunkturbarometrene noe frem i tid. Når det gjelder de prosentvise endringene, ser det ut til at de største positive korrelasjonskoeffisientene oppstår når de prosentvise endringene i realaksjekursene, med og uten trend, leder på de prosentvise endringene i konjunkturbarometrene med ett kvartal. I den grafiske analysen fremkommer det at realhovedindeksen og de reelle konjunkturbarometrene har en langsiktig oppadgående trend til felles. Mønsteret over hvordan de reelle konjunkturbarometrene og realhovedindeksen beveger seg i forhold til hverandre, ser ut til å variere. Det virker imidlertid som om aksjeindeksen tenderer til å være sammenfallende eller lede på konjunkturbarometrene der det har vært mulig å identifisere et mønster. I regresjonsanalysen finner utredningen at det er en svak sammenheng mellom endringer i reelt BNP, endringer i næringslivets realinvesteringer og endringer i realhovedindeksen. Det samme gjelder når endringene i variablene er på avviksform. Det virker som om sammenhengene er relativt sterkere når konjunkturbarometrene er sammenfallende eller sleper etter de reelle aksjekursene, enn når konjunkturbarometrene leder på aksjekursene. Både i korrelasjons- og regresjonsanalysen finner utredningen at endringer i fremdaterte realinvesteringer i Fastlands-Norge har den sterkeste sammenhengen med endringer i realhovedindeksen.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomi
dc.titleSimultanitet mellom aksjemarkedet og konjunkturene i Norgeen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record