Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHabbestad, Per Sølve Lier
dc.contributor.authorMidtlid, Birger Luc
dc.date.accessioned2008-03-25T09:28:51Z
dc.date.available2008-03-25T09:28:51Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167997
dc.description.abstractUtredningen tar for seg ulike lønnssystemer i eiendomsmeglerbransjen. 11 bedrifter i Bergen har blitt intervjuet, representert ved daglig leder eller økonomi-/personalansvarlig for eiendomsmeglervirksomheten. Hver bedrift har i intervjurunden uttalt seg om formål og effekter av sitt lønnssystem. Vi diskuterer avslutningsvis hvorvidt dette er i samsvar med beskrevet teori, og hvilke effekter vi anser som mest sannsynlige ved valg av lønnssystem. I analysedelen er foretakene delt inn i 3 hovedbolker; provisjonssystem, fastlønnssystem og kombinerte lønnssystem. Hver og en av disse har sine fordeler og ulemper, og til syvende og sist handler valg av lønnssystem om hvilke intensjoner og mål bedriftene legger til grunn. Det er liten tvil om at lønnssystemene har virkning både incentivmessig og retningsgivende, og valg av system vil influere hele organisasjonen og eksterne interessenter på godt og vondt.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleKartlegging av lønnssystemer og incentiver i eiendomsmeglerbransjenen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel