Show simple item record

dc.contributor.authorHatlevoll, Jon Arve
dc.contributor.authorHatlevoll, Leif Kåre
dc.date.accessioned2008-08-27T06:50:49Z
dc.date.available2008-08-27T06:50:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168039
dc.description.abstractI vår masteroppgåve har vi sett nærare på kva prisingsprosess og –metode hotell nyttar for hotellrom. Vi har tatt føre oss hotell i Bergen og Sogn og Fjordane og samanlikna hotella i dei ulike områda. Vi vil i første kapittel presentere problemstillinga vår samt korleis vi ønskjer å gå fram for å løyse denne. Kapittel 2 tek føre seg hotellbransjen der vi og presenterar hotell(marknaden) i Bergen og Sogn og Fjordane nærare. Deretter går vi gjennom prisingsteori i kapittel 3, før vi i kapittel 4 tek føre oss teori om metode og argumenterar for vårt val av metode. Kapittel 5 presenterar data frå våre undersøkingar om hotellprising. Her har vi gjennomført intervju basert på spørjeskjema, samt djubdeintervju, prisundersøkingar og lønnsemdundersøking. Avslutningsvis trekk vi ein konklusjon basert på det vi har funne ut gjennom arbeidet med oppgåva. Undersøkinga syner at det er store forskjellar mellom storbyen Bergen og grisgrendte Sogn og Fjordane på korleis prisinga føregår. Det har vore ei rivande utvikling i hotellbransjen dei siste åra, spesielt i Bergen, der stadig meir avanserte prisingssystem er tatt i bruk.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleHotellprising : by versus distrikten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record