Show simple item record

dc.contributor.authorBjørke, Marita
dc.contributor.authorKvitne, Renate
dc.date.accessioned2008-12-16T11:46:32Z
dc.date.available2008-12-16T11:46:32Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168147
dc.description.abstractUtredningen ser på prisingspraksis som finnes i norsk industri. Først har vi gjennomgått ulik teori innenfor prisingsfeltet. Vi har sett på ulike metoder innenfor kostpluss prising, markedsbasert prising og marginalteori. I tillegg har vi sett på ulike faktorer og situasjoner ved bedriften, som kan påvirke hvilken pris en bedrift kan ta. For å finne ut hvilke metoder norske industribedrifter bruker, har vi sendt ut et spørreskjema per e-post. Vi fikk 336 svar på undersøkelsen. Vi har oppsummert og analysert resultatet i analysedelen. Generell prisingspraksis er kartlagt i den første delen av analysen. Resultatene tyder på at det fortsatt er en sterk dominans av kostplussmetoder i norsk industri, der særlig bidragsmetoden blir brukt i utstrakt grad. Selvkostmetoden er også en forholdsvis mye brukt prisingsmetode i norsk industri. Markedsbaserte prisingsmetoder ser likevel ut til å bli brukt i større grad nå enn tidligere, sammenlignet med tidligere empiriske undersøkelser. To av situasjonsfaktorene til bedriftene har også signifikant samsvar med valg av hovedprisingsmetode.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titlePrising i praksis : en empirisk undersøkelse av prising i norsk industrien
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record