Show simple item record

dc.contributor.authorFolkestad, Philip
dc.contributor.authorRong, Rong
dc.date.accessioned2009-10-14T07:43:37Z
dc.date.available2009-10-14T07:43:37Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168245
dc.description.abstractDenne utredningen tar sikte på å studere og sammenligne en mulig kommersiell shippingrute mellom Europa og Asia gjennom Nordøstpassasjen med en tradisjonell handelsrute via Suezkanalen. Hovedfokus vil være på tørrlastmarkedet. Vanskelige isforhold i Arktis har lenge vært en hindring for seiling gjennom dette området. Nyere undersøkelser viser imidlertid at isdekket som følge av den globale oppvarmingen har blitt betydelig redusert. Dette gjør at mulighetsvurderinger av Nordøstpassasjen som handelsrute er mer aktuelle enn noen gang. Og for å vurdere Nordøstpassasjen som et alternativ, så må vi ha et sammenligningsgrunnlag, noe som er ruten gjennom Suezkanalen for de destinasjonene vi har valgt. Vi sammenligner de to rutene ved å se på de totale kostnadene/resultatet, samt kontantstrømanalyse per lastereise(”Voyage Cash Flow Analysis”) og analyse av nødvendig fraktrate("Required freight rate analysis"). Vi starter oppgaven med å gi en generell beskrivelse av skipsfartsindustrien og handelsutviklingen mellom Europa og Asia de siste tiårene. Vi tar også med en oversikt over transportkanalene i sjø mellom de to kontinentene, og isutviklingen i Arktis. Videre følger en mer teoretisk del, der vi først presenterer teori om kostnadsklassifisering, typer av kontraktsmessige arrangement, samt teori om kontantstrømanalyse. Disse teoriene danner selve fundamentet for de mer spesifikke modellene vi studerer senere i oppgaven. Etter en kort forklaring på hva disse analysene innebærer, så går vi videre med å presentere variablene som er benyttet i modellen og hvordan man estimerer disse. Når vi har estimert alle variablene, så presenterer vi resultatet av beregningene våre og kommenterer disse. Siste del av oppgaven blir viet til sensitivitetsanalyse. Ved hjelp av slike analyser får vi dannet oss et bilde av hvilke variabler som er de mest kritiske for resultatet vårt, og vi ser også hvilke verdier variablene må ha for at skipsfart gjennom Nordøstpassasjen skal være lønnsomt. Disse resultatene vil videre bli brukt i konklusjonene våre.en
dc.language.isonoben
dc.subjectsamfunnsøkonomi
dc.titleMulighetsanalyse av en kommersiell handelsrute gjennom Nordøstpassasjenen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record